ลดต้อนรับปีใหม่ เครื่องซักผ้า Toshiba ลด -60% เครื่องซัก ผ้าฝาบน TOSHIBA AW-B1000GT , 9KG. (สี White) ของแท้ ส่งฟรี

Saleเครื่องซักผ้า Toshiba ลด -60% เครื่องซัก ผ้าฝาบน TOSHIBA AW-B1000GT , 9KG. (สี White) เครื่องซักผ้า Bekoยอดฮิต 

Saleเครื่องซักผ้า Bekoยอดฮิต ? ในลำดับที่6และนี่ก็คือเครื่องซักผ้า Toshiba ลด -60% เครื่องซัก ผ้าฝาบน TOSHIBA AW-B1000GT , 9KG. (สี White) ซึ่งก็เป็นของBrand Beko ด้วยคุณสมบัติที่ดี ท่อน้ำท่อเดี่ยวเวลาคงเหลือใช่สีของผลิตภัณท์เทาประเภทติดผนังประเภท sช่องใส่ผงซักฟอกชนิดน้ำ0-24 ชั่วโมงฮีตเตอร์อายุการใช้งานยาวนานมีความจุ8.0Specific Motor TypeAtlas 22mmโปรแกรมและการเลือกใช้จำนวนโปรแกรม16โปรแกรม 13เจนเทิลแคร์ 20โปรแกรม 14ปลอดเชื้อ 20โปรแกรม 15แบบด่วนมากโปรแกรม 16ด่วนทุกวันระดับธรรมดาผ้าฝ้าย ประหยัดโปรแกรม 5เชิ้ตโปรแกรม 5มิกส์ 40โปรแกรม 12อควา 40 40โปรแกรม 2ผ้าฝ้ายโปรแกรม 3ผ้าสังเคราะห์โปรแกรม 4ผ้าขนสัตว์โปรแกรม 5แฮนวอชโปรแกรม 6เบบี้โปรเทคโปรแกรม 7ถนอมผ้าสีโปรแกรม 8ปั่น+ล้างโปรแกรม 9ล้างฟังก์ชั่นเสริม 1ล้างผ้าฟังก์ชั่นเสริม 2ซักด่วนฟังก์ชั่นเสริม 3ล้างแบบพิเศษความปลอดภัยและประสิทธิภาพล็อคเด็กใช่ ระบบป้องกันน้ำล้นใช่ระบบกำหนดระดับน้ำอัตโนมัติไช่ รอบการปั่นสูงสุด1200ข้อกำหนดทางเทคนิคWoolmarkWoolmark Apperal Care (Silver)บอลซิสเท็มใช่รูปแบบถังซักคลื่นน้ำ ประเภทใช้ไฟฟ้าจอแสดงผลดิจิตอลระบบความคุมสมดุลไช่อื่นๆโวลท์220-240สูง – ไม่บรรจุ (ซม.)(y)84.0 cmน้ำหนัก – ไม่บรรจุ (กก.)68.0 kgน้ำหนัก – บรรจุ (กก.)71.0 kgลึก – ไม่บรรจุ (ซม.)(z)59.0 cmกว้าง – ไม่บรรจุ (ซม.)(x)60.0 cmชนิดปลั๊กไทยFrequency (Hz)50 พิเศษสุด ๆ วันนี้เราฉลองยอดขายอันดับ 1 ลดไปเลย -20%

รายละเอียดเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า ยี่ห้อ Beko เครื่องซักผ้า Bekoจัดจำหน่ายโดยA.L Television (Bulky)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องซักผ้านั้นมีหลายแบบหลายรุ่น  หมวดหมู่เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า , เครื่องซักผ้า Beko

 ท่อน้ำ
ท่อเดี่ยว

เวลาคงเหลือ
ใช่

สีของผลิตภัณท์
เทา

ประเภทติดผนัง
ประเภท s

ช่องใส่ผงซักฟอกชนิดน้ำ
0-24 ชั่วโมง

ฮีตเตอร์อายุการใช้งานยาวนาน
มี

ความจุ
8.0

Specific Motor Type
Atlas 22mm

โปรแกรมและการเลือกใช้

จำนวนโปรแกรม
16

โปรแกรม 13
เจนเทิลแคร์ 20

โปรแกรม 14
ปลอดเชื้อ 20

โปรแกรม 15
แบบด่วนมาก

โปรแกรม 16
ด่วนทุกวัน

ระดับธรรมดา
ผ้าฝ้าย ประหยัด

โปรแกรม 5
เชิ้ต

โปรแกรม 5
มิกส์ 40

โปรแกรม 12
อควา 40 40

โปรแกรม 2
ผ้าฝ้าย

โปรแกรม 3
ผ้าสังเคราะห์

โปรแกรม 4
ผ้าขนสัตว์

โปรแกรม 5
แฮนวอช

โปรแกรม 6
เบบี้โปรเทค

โปรแกรม 7
ถนอมผ้าสี

โปรแกรม 8
ปั่น+ล้าง

โปรแกรม 9
ล้าง

ฟังก์ชั่นเสริม 1
ล้างผ้า

ฟังก์ชั่นเสริม 2
ซักด่วน

ฟังก์ชั่นเสริม 3
ล้างแบบพิเศษ

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ล็อคเด็ก
ใช่ 

ระบบป้องกันน้ำล้น
ใช่

ระบบกำหนดระดับน้ำอัตโนมัติ
ไช่ 

รอบการปั่นสูงสุด
1200

ข้อกำหนดทางเทคนิค

Woolmark
Woolmark Apperal Care (Silver)

บอลซิสเท็ม
ใช่

รูปแบบถังซัก
คลื่นน้ำ 

ประเภทใช้ไฟฟ้า
จอแสดงผลดิจิตอล

ระบบความคุมสมดุล
ไช่

อื่นๆ

โวลท์
220-240

สูง – ไม่บรรจุ (ซม.)(y)
84.0 cm

น้ำหนัก – ไม่บรรจุ (กก.)
68.0 kg

น้ำหนัก – บรรจุ (กก.)
71.0 kg

ลึก – ไม่บรรจุ (ซม.)(z)
59.0 cm

กว้าง – ไม่บรรจุ (ซม.)(x)
60.0 cm

ชนิดปลั๊ก
ไทย

Frequency (Hz)
50

 ท่อน้ำท่อเดี่ยวเวลาคงเหลือใช่สีของผลิตภัณท์เทาประเภทติดผนังประเภท sช่องใส่ผงซักฟอกชนิดน้ำ0-24 ชั่วโมงฮีตเตอร์อายุการใช้งานยาวนานมีความจุ8.0Specific Motor TypeAtlas 22mmโปรแกรมและการเลือกใช้จำนวนโปรแกรม16โปรแกรม 13เจนเทิลแคร์ 20โปรแกรม 14ปลอดเชื้อ 20โปรแกรม 15แบบด่วนมากโปรแกรม 16ด่วนทุกวันระดับธรรมดาผ้าฝ้าย ประหยัดโปรแกรม 5เชิ้ตโปรแกรม 5มิกส์ 40โปรแกรม 12อควา 40 40โปรแกรม 2ผ้าฝ้ายโปรแกรม 3ผ้าสังเคราะห์โปรแกรม 4ผ้าขนสัตว์โปรแกรม 5แฮนวอชโปรแกรม 6เบบี้โปรเทคโปรแกรม 7ถนอมผ้าสีโปรแกรม 8ปั่น+ล้างโปรแกรม 9ล้างฟังก์ชั่นเสริม 1ล้างผ้าฟังก์ชั่นเสริม 2ซักด่วนฟังก์ชั่นเสริม 3ล้างแบบพิเศษความปลอดภัยและประสิทธิภาพล็อคเด็กใช่ ระบบป้องกันน้ำล้นใช่ระบบกำหนดระดับน้ำอัตโนมัติไช่ รอบการปั่นสูงสุด1200ข้อกำหนดทางเทคนิคWoolmarkWoolmark Apperal Care (Silver)บอลซิสเท็มใช่รูปแบบถังซักคลื่นน้ำ ประเภทใช้ไฟฟ้าจอแสดงผลดิจิตอลระบบความคุมสมดุลไช่อื่นๆโวลท์220-240สูง – ไม่บรรจุ (ซม.)(y)84.0 cmน้ำหนัก – ไม่บรรจุ (กก.)68.0 kgน้ำหนัก – บรรจุ (กก.)71.0 kgลึก – ไม่บรรจุ (ซม.)(z)59.0 cmกว้าง – ไม่บรรจุ (ซม.)(x)60.0 cmชนิดปลั๊กไทยFrequency (Hz)50

เนื้อหา สาระข้อมูลเฉพาะClip รีวิว

 ข้อคำนึงในการเลือกซื้อเครื่องซักผ้า

ในการเลือกซื้อเครื่องซักผ้า สิ่งแรก ๆ ที่เราต้องคำนึงถึงก็คือ ความต้องการและจำเป็นในการใช้งาน เนื่องจากความต้องการใช้งานนั้นเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่า เราควรซื้อเครื่องซักผ้ารุ่นอะไร แบบไหนดี  เช่น ในครอบครัวมีเสื้อผ้าที่ต้องซักแต่ละครั้งเฉลี่ยกี่ชิ้น, มีการซักผ้าห่มด้วยไหม ซักผ้าเป็นประจำหรือเปล่า, เสื้อผ้าประเภทที่ซักเป็นผ้าชนิดใด เป็นต้น เมื่อรู้ถึงความต้องการแล้วว่าอยากได้เครื่องซักผ้าแบบไหน แบบไหน ก็มาพิจารณาขนาดของเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมกับความต้องการ

มาดูความเหมาะสม และปริมาณผ้าที่จะซัก

          ในปริมาณผ้าที่จะซักในแต่ละครั้งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าที่เราต้องคำนึงถึง โดยเทียบกับขนาดมาตรฐานของเครื่องซักผ้ากับจำนวนคนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านตามสัดส่วนดังนี้

          –  ถ้ามีคนอาศัยอยู่ในบ้าน 1-3 คน ปริมาณเสื้อผ้าที่ซักต่อครั้ง 3-5 กิโลกรัม

          –  ถ้ามีคนอาศัยอยู่ในบ้าน 4 คนขึ้นไป ปริมาณเสื้อผ้าที่ซักต่อครั้ง 6-8 กิโลกรัม

         และอีกอย่างหนึ่ง ถ้าหากไม่อยากคำนวณเป็นจำนวนคน เราก็สามารถคำนวณเป็นน้ำหนักของเสื้อผ้าแต่ละชนิดโดยคร่าว ๆ ได้เหมือนกัน

          –  กางเกงยีนส์ 600 กรัม + เสื้อ 200 กรัม + เสื้อชั้นใน 100 กรัม + กางเกงชั้นใน 100 กรัม + ถุงเท้า 100 กรัม + ผ้าเช็ดตัว 200 กรัม + ผ้าคลุมเตียง 700 กรัม

          จากนั้นเราก็ลองนำน้ำหนักคร่าว ๆ ที่เราได้นำมาบวกกัน เมื่อรวมกันแล้ว ในแต่ละครั้งที่คุณซักผ้า ผ้าของคุณและคนในครอบครัวมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ จากนั้นจึงเลือกขนาดของเครื่องซักผ้าว่าต้องการ เครื่องซักผ้ากี่กิโลกรัม เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการซัก เพือให้ได้ขนาดเครื่องซักผ้าที่ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป ทำให้เปลืองไฟ และเปลืองน้ำเพิ่มมากขึ้น

 • แบรนด์
  Beko
 • SKU
  BE122HAAAORRGJANTH-49812145
 • ประเภทของการรับประกัน
  มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ
 • รุ่น
  WMY 81283 SLB2 (สีเงิน)
 • ความเร็วในการปั่นหมาด (RPM)
  1200
 • ระยะเวลาการรับประกัน
  2 ปี
 •  

  เครื่องซักผ้านั้นมีหลายแบบหลายรุ่น ขึ้นอยู่ที่ว่า เราจะเลือกใช้แบบไหนให้เหมาะกับความต้องการของคุณ หรือของแต่ละครอบครัว ในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ เครื่องซักผ้า ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่คนละคน เว็บไซต์ avodart.store เป็นเพียงสื่อกลาง ที่แนะนำให้คุณได้อ่านข้อมูลของเครื่องซักผ้าในแต่ละรุ่น ในแต่ละยี่ห้อ ทุกยี่ห้อ ก็ล้วนแต่มีความสามารถและความสามารถไม่เท่าเทียมกัน ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะค่ะ

  ]